Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

25 február 2021

Autor: Nina Kuchariková

daňové priznanie (1).jpg

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 sa blíži, a preto sme pre vás pripravili odpovede na tie základné otázky.

Kto musí podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Ak v roku 2020 vaše celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 207,10 eur alebo ste vykázali daňovú stratu z podnikania, či inej zárobkovej činnosti, ste povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov. Pod celkovým zdaniteľným príjmom sa rozumie akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Daňové priznanie nemusíte podávať ak:

  • vaše celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 eur,

  • vaše príjmy boli výlučne zo závislej činnosti a požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane,

  • máte len také príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Daňové priznanie však môžete podať aj dobrovoľne. Je to vhodné najmä vtedy, ak podanie daňového priznania je pre daňovníka výhodné a vznikne mu tak daňový preplatok. 

Daňové priznanie typ A a typ B. V čom sa líšia?

Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak máte príjmy iba zo závislej činnosti (teda zo zamestnania). Daňové priznanie typ B podávate, ak máte iné príjmy ako napr. z podnikania, prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu, kapitálového majetku alebo kombináciu týchto príjmov a príjmu zo závislej činnosti.

Aké sú lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb treba podať vždy za kalendárny rok a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka. Základná lehota je preto do 31. marca 2021.

Túto lehotu si bez udania dôvodu môžete predĺžiť a to tak, že podáte oznámenie správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2021. Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť o tri celé kalendárne mesiace alebo až o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak ste mali príjmy plynúce zo zdroja v zahraničí.

Daňovník je povinný daň zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2021, resp. do 30.06.2021 alebo 30.09.2021, ak bolo oznámené posunutie termínu na podanie daňového priznania.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Daňové priznanie spolu s prílohami môžete podať elektronicky alebo poslať poštou resp. doručiť osobne. Vytlačené daňové priznanie môžu podať len tí daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Ak daňové priznanie chcete podať elektronicky, musíte mať vytvorenú registráciu na portáli finančnej správy a mať podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov alebo vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom.

Formulár na podanie daňového priznania spolu s poučením o jeho vyplnení nájdete na portáli Finančnej správy SR.

 

Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania alebo sa poradiť, ako správne zdaniť vaše príjmy? Radi vám pomôžeme.

bonitax avatar.png

Nina Kuchariková

Nina sa v našej kancelárií venuje rôznym marketingovým aktivitám a zastrešuje naše sociálne siete. Je študentkou marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Podobné články

Blog image.png

01 september 2021

Daňový bonus alebo dotácia na stravu. Ako si vybrať správne riešenie pre vás?

Naši zákonodarcovia prišli opäť so zmenou, ktorá sa týka každého rodiča. Daňový bonus aj dotácia na stravu sa upravujú.

Prva pomoc.jpg

22 február 2021

Prvá pomoc plus plus

„Prvá pomoc plus“ sa od februára 2021 mení na „Prvú pomoc plus plus“. Pripravili sme pre vás kompletný prehľad nových opatrení.

Gastrolistky.jpg

08 január 2021

Zdobrovoľnenie gastrolístkov

Prečítajte si kompletný prehľad zmien od marca tohto roka, ktoré sa týkajú gastrolístkov a peňažných príspevkov na stravovanie.