Prvá pomoc plus plus

22 február 2021

Autor: Klaudia Tóthová

prva pomoc plus.jpg

„Prvá pomoc plus“ sa od februára 2021 mení na „Prvú pomoc plus plus“. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny týmto rozširuje a navyšuje balíček príspevkov a opatrení.

Dôležitou zmenou je predĺženie termínu na čerpanie pomoci do 30. júla 2021. Nárok na tento príspevok môže zamestnávateľ čerpať aj na zamestnanca, ktorého pracovný pomer začal v období od 2. septembra 2020 až do 1. februára 2021. Rovnako majú nárok na príspevok aj SZČO, ktorí v tomto období začali podnikať. Prvá pomoc plus plus sa týka:

  • Zamestnávateľa – opatrenia č. 1, 3A a 3B

  • SZČO – opatrenia č. 2 a 4A

  • Jednoosobové s.r.o. – opatrenie č. 4B 

V porovnaní s Prvou pomocou plus došlo k zvýšeniu príspevku z pôvodných 80 % celkovej ceny práce na 100 % celkovej ceny práce v rámci opatrenia č. 1 a č. 3A, ktorá bola vyplatená zamestnancovi z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa a rovnako aj pri opatrení č. 3B pri poklese tržieb je maximálna suma príspevku 100 % celkovej ceny práce. V prípade opatrenia 4A a 4B ide o zvýšenie príspevku na 360 €.

Opatrenie č. 1

Podľa tohto opatrenia môžu žiadať príspevok zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Tento príspevok je vo výške 100 % celkovej ceny práce za náhradu mzdy vrátane odvodov hradených zamestnávateľom počas prekážok na strane zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca môže byť najviac v sume 1100 € za jeden kalendárny mesiac.

Opatrenie č. 3A

Zamestnávatelia, ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky počas mimoriadneho stavu, ale zamestnanci boli na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, majú nárok čerpať príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce vrátane odvodov hradených zamestnávateľom.

Rozdiel medzi opatrením č. 1 a 3A spočíva v tom, že v prípade opatrenia č.1 žiada zamestnávateľ príspevok na zamestnancov z dôvodu, že musel uzatvoriť prevádzku na základe nariadenia vlády. V rámci opatrenia č. 3A zamestnávateľ žiada príspevok na zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzke, ktorá podľa nariadenia vlády mohla byť otvorená, avšak prevádzka bola v obmedzenom režime pre núdzový stav.

Opatrenie č. 3B

V prípade opatrenia č. 3B majú nárok na čerpanie príspevku zamestnávatelia, ktorí v danom mesiaci dosiahli pokles tržieb najmenej o 20 %. Výška príspevku sa zvyšuje v závislosti od poklesu tržieb. Tento príspevok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov s výnimkou tých, ktorý viac ako 50 % pracovného času boli na prekážkach v práci na strane zamestnanca a to z dôvodu PN alebo OČR.

Opatrenie č. 2

Rovnako, ako zamestnávatelia, tak aj SZČO majú nárok na čerpanie príspevku v prípade, ak sú nemocensky a dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni alebo čerpajú takzvané „odvodové prázdniny“ a majú v danom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20 %. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na SZČO, ktorí začali svoju činnosť vykonávať v období od 2.9.2020 až do 1.2.2021. V prípade, ak má SZČO súčasne uzatvorený aj pracovný pomer má nárok na čerpanie príspevku podľa opatrenia č. 2, avšak výška príspevku sa znižuje o výšku čistého príjmu, ktorý dosiahol z pracovného pomeru. Na tento príspevok majú nárok aj osoby, ktoré dosahujú príjem na dohodu, poberajú dôchodok, nemocenské, ošetrovné alebo materské a taktiež osoby, ktoré študujú.

Opatrenie č. 4A

SZČO, ktorí podnikajú, majú nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A vo výške 360 EUR v prípade, ak naďalej podnikajú, ale nedosahujú žiaden príjem z podnikania a nie sú nemocenský a dôchodkovo poistení alebo sa na nich nevzťahujú odvodové prázdniny. V prípade, ak dosahujú príjem zo starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku nárok na príspevok nemajú. Za príjem sa nepovažuje materské, rodičovský príspevok, vdovecký a sirotský príspevok a podobne. Ak majú príjem z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a invalidného dôchodku, tak sa o výšku čistého príjmu znižuje tento príspevok.

Opatrenie č. 4B

Výška príspevku podľa tohto opatrenia je tiež po novom 360 €. Na tento príspevok majú nárok FO, ktoré sú jediným spoločníkom a rovnako konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak má FO príjem z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a invalidného dôchodku, tak sa o výšku čistého príjmu znižuje tento príspevok.

 

 

bonitax avatar.png

Klaudia Tóthová

Klaudia sa u nás venuje účtovníctvu, ale najmä daňovému poradenstvu a má všetky legislatívne zmeny v malíčku. Je študentkou druhého stupňa programu daňovníctvo na Národnohospodárskej fakulte v Bratislave.

Podobné články

Blog image.png

01 september 2021

Daňový bonus alebo dotácia na stravu. Ako si vybrať správne riešenie pre vás?

Naši zákonodarcovia prišli opäť so zmenou, ktorá sa týka každého rodiča. Daňový bonus aj dotácia na stravu sa upravujú.

Danove priznanie.jpg

25 február 2021

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 sa pomaly blíži, a preto sme pre vás pripravili odpovede na tie základné otázky.

Gastrolistky.jpg

08 január 2021

Zdobrovoľnenie gastrolístkov

Prečítajte si kompletný prehľad zmien od marca tohto roka, ktoré sa týkajú gastrolístkov a peňažných príspevkov na stravovanie.