Zdobrovoľnenie gastrolístkov

08 január 2021

Autor: Klaudia Tóthová

close-up-detail-professional-serious-accountant-sitting-light-office-checking-company-finance-profits-calculator.jpg

Novela Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., ktorú schválila vláda 3. novembra 2020 dáva zamestnancom možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístkom) a finančným príspevkom na stravovanie. Právo tohto výberu sa však nevzťahuje na tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom stravovacom zariadení.

Zamestnávateľ bude môcť určiť pravidlá, akým spôsobom sa bude realizovať výber zo strany zamestnanca medzi gastrolístkom a finančným príspevkom.

Čo musí teda zamestnávateľ stanoviť?
  • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca - minimálna doba, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom, je 1 rok a maximálna doba je 24 mesiacov,

  • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční

Všetky tieto náležitosti by mal zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornej smernici alebo by mali byť stanovené v kolektívnej zmluve.

Výška príspevku na stravovanie

Výška finančného príspevku na stravovanie, ktorou bude zamestnávateľ prispievať zamestnancom, je minimálne 55 % z hodnoty stravovacej poukážky. Minimálna hodnota stravného lístka je od 1. júla 2019 stanovená na 3,83 € a maximálna je 5,10 €. Výška stravného lístka sa odvíja od sumy stravného, ktoré stanovuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Finančný príspevok na stravovanie je čistým príjmom zamestnanca, t. j. neplatí sa z neho daň, sociálne ani zdravotné poistenie a nezapočítava sa ani do disponibilného príjmu na výpočet zrážok zo mzdy. Tento príspevok by mal byť vyplatený v hotovosti alebo na účet, aj spolu s výplatou ako jedna suma.

 

bonitax avatar.png

Klaudia Tóthová

Klaudia sa u nás venuje účtovníctvu, ale najmä daňovému poradenstvu a má všetky legislatívne zmeny v malíčku. Je študentkou druhého stupňa programu daňovníctvo na Národnohospodárskej fakulte v Bratislave.

Podobné články

Blog image.png

01 september 2021

Daňový bonus alebo dotácia na stravu. Ako si vybrať správne riešenie pre vás?

Naši zákonodarcovia prišli opäť so zmenou, ktorá sa týka každého rodiča. Daňový bonus aj dotácia na stravu sa upravujú.

Danove priznanie.jpg

25 február 2021

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 sa pomaly blíži, a preto sme pre vás pripravili odpovede na tie základné otázky.

Prva pomoc.jpg

22 február 2021

Prvá pomoc plus plus

„Prvá pomoc plus“ sa od februára 2021 mení na „Prvú pomoc plus plus“. Pripravili sme pre vás kompletný prehľad nových opatrení.