top of page

Daňová analýza

Uskutočníme daňovú analýzu pri rôznych obchodných vzťahoch či transakciách ako sú akvizícia, fúzia, reštrukturalizácia a iných. Pozrieme sa na všetky možné riešenia, vyhodnotíme jednotlivé alternatívy a navrhneme najvhodnejší postup s prihliadnutím na daňové aspekty týchto transakcií. Poradíme vám aj pri zdaňovaní príjmov či už zo zamestnania, prenájmu, či predaja nehnuteľnosti, alebo obchodného podielu.  

Ponúkame účtovné a daňové poradenstvo aj pri: 

  • uzatváraní nájomných zmlúv,

  • predaji nehnuteľnosti, 

  • pracovnoprávnych vzťahoch,

  • iných obchodných zmluvách.

Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia pre nás neznamená krátenie dane, ale systém nastavenia vedenia účtovníctva tak, aby sme využili všetky daňové úľavy v súlade s platnou legislatívou. Uistíme sa, že platíte naozaj len toľko, koľko je skutočne nutné, zatiaľ čo všetky doklady budú správne daňovo zaúčtované. Takto dokážeme znížiť daňové zaťaženie spoločnosti a naši klienti môžu naďalej pokojne spávať.

bottom of page