Dotazník k podaniu daňového priznania

Tento dokument slúži pre klientov, ktorí majú záujem o vypracovanie daňového priznania.