Založenie obchodnej spoločnosti

eshop4.jpg

Plánujete začať podnikať a potrebujete založiť obchodnú spoločnosť? Radi zodpovieme na všetky vaše otázky súvisiace so založením spoločnosti, vysvetlíme postup pri založení a stanovíme reálne termíny. Zároveň za vás vyriešime prípadné komplikácie, aby ste sa vy mohli naplno venovať podnikaniu.

Ako celý proces funguje?

  • Vysvetlíte nám, za akým účelom potrebujete založiť spoločnosť, kto má spoločnosť vlastniť, kde bude sídliť a kto bude za spoločnosť konať,

  • zo vstupných informácií vám odporučíme najvhodnejšiu formu spoločnosti a stanovíme predmety jej podnikania,

  • zároveň vám objasníme všetky nejasnosti a odpovieme na vaše otázky,

  • naša partnerská advokátska kancelária vypracuje potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti a my vám ich zašleme alebo odovzdáme na podpis,

  • následne po doručení podpísaných dokumentov a príslušného splnomocnenia, naša partnerská advokátska kancelária vo vašom mene požiada o vydanie živnostenských oprávnení a následne podá návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra,

  • po zápise vám pošleme oznámenie o vykonaní zápisu, výpis z obchodného registra a spoločnosť zaregistrujeme na daňovom úrade a zabezpečíme vydanie DIČ a elektronickú komunikáciu voči príslušným autoritám,

  • pomôžeme vám vybrať vhodnú banku na založenie firemného účtu a navrhneme balík služieb, ktorý budete potrebovať k podnikaniu,

  • v prípade potreby nastavíme fakturačný program a skontrolujeme správnosť vystavovaných faktúr,

  • nastavíme interné vedenie účtovníctva a zodpovieme na všetky vaše otázky.

 Cena: 500€ bez DPH

Objednať

Prečítal som si podmienky ochrany súkromia