top of page

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020


Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 sa blíži, a preto sme pre vás pripravili odpovede na tie základné otázky.

Kto musí podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Ak v roku 2020 vaše celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 207,10 eur alebo ste vykázali daňovú stratu z podnikania, či inej zárobkovej činnosti, ste povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov. Pod celkovým zdaniteľným príjmom sa rozumie akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Daňové priznanie nemusíte podávať ak:

  • vaše celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 eur,

  • vaše príjmy boli výlučne zo závislej činnosti a požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane,

  • máte len také príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Daňové priznanie však môžete podať aj dobrovoľne. Je to vhodné najmä vtedy, ak podanie daňového priznania je pre daňovníka výhodné a vznikne mu tak daňový preplatok.

Daňové priznanie typ A a typ B. V čom sa líšia?

Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak máte príjmy iba zo závislej činnosti (teda zo zamestnania). Daňové priznanie typ B podávate, ak máte iné príjmy ako napr. z podnikania, prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu, kapitálového majetku alebo kombináciu týchto príjmov a príjmu zo závislej činnosti.

Aké sú lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb treba podať vždy za kalendárny rok a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka. Základná lehota je preto do 31. marca 2021.

Túto lehotu si bez udania dôvodu môžete predĺžiť a to tak, že podáte oznámenie správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2021. Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť o tri celé kalendárne mesiace alebo až o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak ste mali príjmy plynúce zo zdroja v zahraničí.

Daňovník je povinný daň zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2021, resp. do 30.06.2021 alebo 30.09.2021, ak bolo oznámené posunutie termínu na podanie daňového priznania.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Daňové priznanie spolu s prílohami môžete podať elektronicky alebo poslať poštou resp. doručiť osobne. Vytlačené daňové priznanie môžu podať len tí daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Ak daňové priznanie chcete podať elektronicky, musíte mať vytvorenú registráciu na portáli finančnej správy a mať podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov alebo vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom.

Formulár na podanie daňového priznania spolu s poučením o jeho vyplnení nájdete na portáli Finančnej správy SR.

Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania alebo sa poradiť, ako správne zdaniť vaše príjmy? Radi vám pomôžeme.

0 views
bottom of page