top of page

Daňový bonus alebo dotácia na stravu. Ako si vybrať správne riešenie pre vás?


Na koľko detí je možné si uplatniť daňový bonus?

Zmeny a novely zákonov sa častokrát menia rýchlejšie, ako si bežný človek dokáže predstaviť. Tentokrát sa zmena dotýka daňového bonusu a dotácii na stravu. S účinnosťou od 1.8.2021 sa menia podmienky, ktoré by ste nemali prehliadnuť. Deti už čoskoro nastupujú do kolotoča školských povinností, a preto je dobré vedieť, ktoré riešenie je pre vás ako rodiča najvýhodnejšie. Rodičia si môžu uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti aj mimo nej. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti totiž nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Netreba zabúdať, že podmienkou na to, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na dieťa je potrebné dosiahnuť zdaniteľní príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo predstavuje pre rok 2021 sumu 3.738 eur.

Rozdiel medzi daň


ovým bonusom a dotáciou na stravu

Základným rozdielom je hlavne to, že nemáte nárok na získanie oboch. Buď si uplatnite daňový bonus alebo požiadate o dotáciu na stravu. Ktorá z uvedených možností sa javí ako výhodnejšia? Poďme to prepočítať!

Daňový bonus na dieťa platný od 1.8.2021 do 31.12.2021:

• 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Výška dotácie na stra


vovanie:

Dotácia na stravovanie predstavuje čiastku 1,30 eura na deň. Ak si rodič uplatní dotáciu na stravovanie, môže za mesiace roka 2021 formou dotácie získať sumy maximálne vo výške: September - 20 dní x 1,30 eur = 26 eur Október - 19 dní x 1,30 eur = 24,70 eura November - 20 dní x 1,30 eur = 26 eur December - 16 dní x 1,30 eur = 20,80 eura

Je, teda výhodnejší daňový bonus alebo dotácia na stravu?Matematika nepustí a výpočet jasne ukazuje, že daňový bonus je výhodnejší. Do konca roka 2021 je daňový bonus vo výške 39,47 eura mesačne. Rovnako treba myslieť na to, že ak vaše dieťa z nejakých príčin nepríde na vyučovanie alebo bude škola zatvorená, tak suma pri dotácii na stravovanie bude ešte nižšia. Ak si už u svojho zamestnávateľa uplatňujete daňový bonus, tak v tom pokračujte a nemeňte to. Alternatívne vám daňový bonus bude vyplatený jednorazovo za celý rok v ročnom zúčtovaní dane alebo na základe podaného daňového priznania. Dotácia na stravovanie je vhod


ná len pre tých, čo nemajú nárok na daňový bonus, čiže nedosiahnu zdaniteľný príjem za rok 2021 aspoň v sume 3.738 eur.

Pokiaľ máte pocit, že je táto téma pre vás komplikovaná alebo sa potrebujete uistiť vo vašom rozhodnutí, obráťte sa na nás.

V Bonitax vám radi a presne na vašom konkrétnom prípade vysvetlíme vaše možnosti a odporučíme najvýhodnejšie riešenie.


5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page