top of page

Začínajúci podnikatelia

Ako začínajúcich podnikateľov vás prevedieme jednotlivými formami podnikania, pomôžeme vám sa zorientovať a poradíme pri výbere najvhodnejšej alternatívy. Rovnako vám pomôžeme s vypracovaním podnikateľského plánu a nakoniec, aj so samotným založením obchodnej spoločnosti či živnosti. Spoločne nastavíme základné ekonomické procesy a ak to bude potrebné, budeme za vás komunikovať s vybranými štátnymi inštitúciami ako daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a iné.  

Existujúci podnikatelia

Mnohé podniky sa počas svojej činnosti stretnú s rozličnými problémami, prípadne potrebujú prehodnotiť súčasnú ekonomickú situáciu.  

  • pomôžeme vám zanalyzovať náklady a výnosy, následne navrhneme ich optimalizáciu,

  • pripravíme finančný plán,

  • pozrieme sa na vaše výsledky hospodárenia a pripravíme ekonomický plán, ktorý zabezpečí zefektívnenie ekonomiky vašej spoločnosti a následne zabezpečíme jeho dodržiavanie, 

  • pomôžeme vám s podkladmi pre získanie finančných zdrojov z bánk,

  • skontrolujeme vaše obchodné zmluvy a navrhneme ich zefektívnenie s cieľom zabezpečiť rovnaké plnenie za výhodnejších podmienok,

  • navrhneme systém odmeňovania pre vašich zamestnancov tak, aby zabezpečoval ich dostatočnú motiváciu a zároveň bol pre vás udržateľný 

Kontrola zmlúv

Našim klientom ponúkame odborný a nestranný pohľad na zmluvy z účtovného a ekonomického hľadiska 

  • pomôžeme vám predísť uzavretiu nevýhodnej zmluvy a navrhneme vhodné riešenia,

  • vysvetlíme vám prípadné nejasnosti a zmluvné podmienky,

  • oboznámime vás so všetkými potencionálnymi rizikami,

  • zabezpečíme porovnanie a dojednanie najvýhodnejších podmienok.  

bottom of page