top of page

Korporátne služby

Či už ste nadnárodná korporácia, menšia firma alebo fyzická osoba, my vám v Bonitaxe radi pomôžeme aj s rozsiahlejšími a špecifickejšími prípadmi, s ktorými sa počas svojej činnosti stretnete. 

  • Zlúčení, splynutí spoločnosti či predaji obchodného podielu.

  • Ukončení činnosti spoločnosti.

  • Vypracujeme za vás všetky potrebné dokumenty pri založení novej spoločnosti. Zápis do obchodného registra zabezpečíme prostredníctvom nášho partnerského advokáta.

  • Zmenách v obchodných spoločnostiach ako zmena názvu, sídla, konateľov a podobne. 

  • Uzatváraní nových obchodných zmlúv. Zabezpečíme všetky potrebné náležitosti a posúdime ich z ekonomického hľadiska. Zhodnotíme, analyzujeme a zabezpečíme elimináciu rizík.

  • Predaji nehnuteľnosti. Postaráme sa o celý proces, pozrieme sa na predaj z pohľadu DPH a naša partnerská realitná kancelária sa postará o zvyšok. 

  • Otvorení nových obchodných prevádzok. Zabezpečíme všetky potrebné náležitosti od úplného začiatku až po samotné otvorenie prevádzky. 

Kontroly štátnych orgánov

Počas podnikania sa nevyhnete ani situáciám ako kontrola zo strany daňového úradu či inšpektorátu práce. Po tom, ako nám klient udelí splnomocnenie, na týchto kontrolách vykonávame súčinnosť. O celom priebehu ste informovaní, no nemusíte si robiť starosti. Nároky od daňových kontrolórov vám pomôžeme vyriešiť na čas a bez problémov. 

Audit

Audit môže byť pre podnikateľov veľkým prínosom. Vďaka auditu vieme identifikovať slabé miesta, odhaliť účtovné, daňové a iné chyby a poradíme vám, ako ich čo najefektívnejšie eliminovať. Tým sa môžete vyhnúť sankciám a škodám, či dokonca zlepšiť vnútropodnikové procesy. Preto si myslíme, že audit má miesto v každej spoločnosti.  

bottom of page