top of page

Účtovníctvo,
s ktorým sa dá počítať

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti účtovníctva a daní. Venujeme sa konkrétnym situáciám v živote firmy a vieme nájsť realizovateľné riešenia na mieru.

f9dbb571-ba3e-4c43-b3f7-4cc8dd412f16.png

Robíme pre tých najlepších

S čím vám môžeme pomôcť?

Laptop and Paperwork

Vedenie účtovníctva

 • skontrolujeme správnosť dokladov a dokumentov, ktoré nám doručíte, 

 • správne zaúčtujeme doklady do peňažného denníka, knihy pohľadávok a knihy záväzkov, 

 • vypracujeme pre vás všetky typy daňových priznaní, 

 • poskytujeme vám pravidelné informácie o stave účtovníctva, 

 • na konci účtovného obdobia zostavíme účtovnú závierku, 

 • zabezpečíme inventarizáciu majetku a jeho evidenciu, 

 • poskytujeme poradenstvo a konzultáciu.

 • doklady, ktoré nám doručíte skontrolujeme a zabezpečíme prípadné odstránenie chýb, 

 • následne ich zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy,

 • pripravíme a podáme daňové priznania ako aj kontrolné a súhrnné výkazy, 

 • zastrešíme kompletnú daňovú agendu,

 • vedieme pokladničnú knihu,

 • spracujeme účtovnú závierku,

 • priebežne vás informujeme o stave účtovníctva, majetku či záväzkov, 

 • komunikujeme s úradmi.

Coins

Spracovanie miezd

 • pripravíme pracovné zmluvy, dohody a súvisiace dokumenty v súlade s platným Zákonníkom prác

 • vašich zamestnancov prihlásime a odhlásime v Sociálnej a zdravotných poisťovniach, 

 • zavedieme personálnu zložku zamestnanca,  

 • spracujeme a vypočítame mzdy, zostavíme výplatné pásky a listiny,

 • vyhotovíme evidenčné listy, potvrdenia o príjme a iné dokumenty, 

 • komunikujeme so všetkými inštitúciami, vypracujeme mesačné výkazy a všetky potrebné tlačivá pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a pre daňový úrad,

 • zastupovanie pri kontrolách,

 • priebežne vás informujeme o zmenách v legislatíve,

 • snažíme sa našim klientom poradiť aj v ich individuálnych požiadavkách, ktoré sa týkajú sociálnych či zdravotných odvodov.

Filling Out Tax Form

Daňové poradenstvo

Uskutočníme daňovú analýzu pri rôznych obchodných vzťahoch či transakciách ako sú akvizícia, fúzia, reštrukturalizácia a iných. Pozrieme sa na všetky možné riešenia, vyhodnotíme jednotlivé alternatívy a navrhneme najvhodnejší postup s prihliadnutím na daňové aspekty týchto transakcií. Poradíme vám aj pri zdaňovaní príjmov či už zo zamestnania, prenájmu, či predaja nehnuteľnosti, alebo obchodného podielu.  

Ponúkame účtovné a daňové poradenstvo aj pri: 

 • uzatváraní nájomných zmlúv,

 • predaji nehnuteľnosti, 

 • pracovnoprávnych vzťahoch,

 • iných obchodných zmluvách.

Daňová optimalizácia pre nás neznamená krátenie dane, ale systém nastavenia vedenia účtovníctva tak, aby sme využili všetky daňové úľavy v súlade s platnou legislatívou. Uistíme sa, že platíte naozaj len toľko, koľko je skutočne nutné, zatiaľ čo všetky doklady budú správne daňovo zaúčtované. Takto dokážeme znížiť daňové zaťaženie spoločnosti a naši klienti môžu naďalej pokojne spávať.

Revewing Graphs

Reporting a riadenie rizika

Na základe individuálnych reportov a výstupov z manažérskeho účtovníctva budete schopní lepšie riadiť firmu a plánovať budúce výnosy a náklady.

patrik kasas

O nás

Venujeme sa konkrétnym situáciám v živote firmy a vieme nájsť realizovateľné riešenia na mieru. Zaoberáme sa oblasťami, ktoré sú pre klienta dôležité a  ostatné sa snažíme čo najviac zjednodušiť. Je pre nás dôležité neustále zvyšovať kvalitu a ponuku našich služieb.

"Služby na vynikajúcej úrovni, od navrhnutia vhodných riešení, konsolidáciu až po realizáciu. Takto si predstavujem účtovné služby!"

Martin Elexa, LOGEEC s.r.o.

Kontakt

Bonitax s. r. o.
IČO: 51 310 864
Nové Záhrady I/9
821 05 Bratislava

Napíšte nám

Ďakujeme za správu!

bottom of page